zie II.2.4 – Belgium-Eeklo: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Deadline September 5,2023

De opdracht omvat het uitvoeren van duurzaam en bijgevolg ecologisch groenonderhoud op het openbaar domein van de stad Eeklo, volgens de methode van frequentiebeheer. Het bestek omvat 18 geografisch gebundelde locaties.