zie II.2.4 – Belgium-Antwerp: Baby food – Deadline April 5,2023

Raamovereenkomst voor de levering van eerste leeftijdsmelk voor gebruik via OCMW en Kind en Gezin aan kansarmen als alternatief wanneer borstvoeding niet mogelijk is.