zie II.1.1 – Belgium – Belgium-Schoten: Tree-maintenance services – Deadline September 3,2023

Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst voor het snoeien van bomen in de domeinen van Terreinbeheer West.De opdracht omvat volgende operaties:- het snoeien, knotten, vellen en demonteren van bomen in het openbaar domein, met, indien vereist, afvoer van alle afval, inclusief het plaatsen van de hiertoe eventueel verplichte signalisatie.